Vasara

(Nuolaidos kodas

vasara)

 
Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Geratekstile.lt siūlomų prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra privalomas dokumentas, kuriame yra nustatomos Pirkėjo (toliau - Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė už prekių įsigijimą elektroninėje parduotuvėje www.geratekstile.lt

 

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį ir paspaudžia mygtuką "Užsakyti".

Atliekant prekių užsakymą išankstinė registracija Geratekstile.lt (log in: elektroninio pašto ir slaptažodžio įvedimas elektroninėje parduotuvėje) nėra privaloma.

Prekė laikoma užsakyta, gavus Pardavėjo patvirtinimą apie prekės užsakymą.

Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, Pirkėjas susipažįsta su pirkimo taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “sutinku su pirkimo taisyklėmis”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo tuo atveju, kai Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.

 

3. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.

Pardavėjas pasilieka sau teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis parduotuvės paslaugomis tuo atveju, kai Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar kitaip pažeisti elektroninės parduotuvės privatumą.

Pirkėjo teisės yra įgyvendinamos pagal 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”. Įsakymo nuostatomis Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Pirkėjo teisės taipogi yra įgyvendinamos pagal 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti elektroninę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pagal taisyklėse nustatytus apmokėjimo būdus nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

 

4. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO PAREIGOS

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pristatymo metu atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, sutinka su šiomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas pristato Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą pristatymo terminą.

Pardavėjas, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 72 valandas.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui.

Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjas įsipareigoja paisyti elektroninės parduotuvės Privatumo politikos nuostatas.

Pardavėjas įsipareigoja paisyti elektroninės parduotuvės Privatumo politikos nuostatas.

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti, prekės nebus perduodamos.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 

5. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

Pirkėjui suteikiama galimybė atsiskaityti už prekes avansiniu mokėjimo pavedimu.

Prekių kainos yra nurodytos Litais.

Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes.

Ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

Prekės yra pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-7 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo ir patvirtinimo. Tam tikrais atvejais prekių pristatymas gali užtrukti iki 14 dienų.

Pirkėjui yra sudaryta galimybė pasirinkti pristatymo būdą: per Kurjerių tarnybą (pristatymas iki durų).

Pasirinkus variantą “per Kurjerių tarnybą” prekės yra tiesiogiai pristatomos pirkėjo nurodytu adresu, t.y. pristatomos Pirkėjui „į rankas“.

Pirkėjui pasirašius važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota ir yra tvarkinga.

Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkinga.

Pardavėjas neatsako už prekių siuntimo momentu Lietuvos pašto padarytus nuostolius Pirkėjo užsakomoms prekėms.

Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntos turinys neatitinka užsakymo turinio, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

 

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Remiantis LR Ūkio ministro ĮSAKYMU "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" (2001 m. birželio 29d. Nr.217 Vilnius), 18 punktu - PATALYNĖS REIKMENYS yra NEKEIČIAMI bei NEGRĄŽINAMI.

Grąžinamos tik nekokybiškos prekės, turinčios aiškiai matomą gamintojo broką.

Dėl grąžinimo formos pildymo Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.

Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai analogiškos prekės nėra – Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už sumokėtą prekę.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

 

8. ATSAKOMYBĖ

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.geratekstile.lt elektroninėje parduotuvėje.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per www.geratekstile.lt esančias kitų tinklalapių nuorodas.

Elektroninėje parduotuvėje pateikti paveiksliukai yra iliustracinio pobūdžio, todėl gali skirtis prekės išvaizda, atspalviai arba komplektacija.

 

9. KONTAKTAI

Visi pranešimai yra siunčiami Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui elektroniniu paštu info@geratekstile.lt

 

10. KITA

Prekės yra pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Prekių pristatymo kaina nuo 5 €.

Užsakant daugiau nei už 85 €, pristatymas NEMOKAMAS.

Dėl pristatymo į Kuršių Neriją - teirautis atskirai.

 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Pardavėjui yra paliekama teisė bet kuriuo metu keisti, taisyti ar kitaip papildyti šias Taisykles.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Pagarbiai,

www.geratekstile.lt